Løypa

M7ultra er en forlengelse av Molde7topper. Ultraløpet er et 50 km langt sti/fjelløp. Start og mål ved Romsdalsmuseet, en samlet stigning på 2700 høydemeter. Løpet går over toppene Tusenårsvarden (Moldeheia), Tussen,  Skolmelia, Såta, Frænavarden, Storfjellet, Nonsfjellet, Valletua, Nonsfjellet, Audunshø, Tågheia og Varden.

Løypa har 2 punkt hvor du løper OUT AND BACK, dette er på Tussen og Valletua.

Start/mål

Romsdalsmuseet. Peder Solemdalsveg. Ligger like ovenfor Molde sentrum. Kommer du med bil fra øst mot vest kan du svinge til høyre i avkjøringa like før og etter Domkirka.

 

Briefing til løperne

Det blir gjennomgang av løypa og generell info på Hotel Alexandra kl 20:00 kvelden før. Her blir det muligheter til å stille spørsmål. Etter briefingen blir det kveldsmat, også for de som ikke bor på hotellet. Se eget punkt om OVERNATTING for mer info. 

Traséen m7ultra

Løypa følger vei forbi Træffhuset opp Grua. Fra Grua går løpet langs lysløypa til Vardeveine, der inn på m7street til Tusenårsvarden. Fra Tusenårsvarden ser man nesten alle topper. Løypa går fra Tusenårsvarden mot øst til demning ved Moldevannet, der tar man til høyre og følger skogsvei ned til Fjellbrua ved Vardeveien. Fra Fjellbrua følger løypa skogsveg til toppen av Tussen, merk at man skal på den østlige toppen noen hundre meter øst for tårnet. Tilbake samme vei, men tar til høyre der Tussenveien er på sitt vestligste (ved høyspent ledningene). Derfra følger løypa sti til demning Moldevannet. Løypa følger nå m7t løypa til  Skolmelia. Herfra går løypa vestover til nabofjellet Såta, videre vestover til Frænavarden. Fra Frænavarden følger løypa m7t løypa i retning Audunshø, men før selve toppen tar m7ultra av nordover i retning Storfjellet, Nonsfjellet og Valletua. Valletua er løypas nordligste punkt. Herfra går løypa tilbake til Nonsfjellet, vestover via Åndalsetra, opp Løvenskaret, forbi Løvenskarsvatnet tilbake til Audunshø. Fra Audunshø vender vi sørover, over Tågheia, via Varden og ned til Romsdalsmuseet. Fra Varden går mye av løpet på "gamle" Vardevegen, men også litt stiløping her.

Du møter løypevakter på de fleste topper, men de offisielle M7ULTRA checkpoints er Tusenårsvarden, Tussen, Nonsfjellet og Åndalsetra. Du må ha passert Åndalsetra innen kl 15:30. De som ikke har passert innen denne fristen tas ut av løpet.

Tilsammen er det 5 drikkestasjoner på hele runden. På Åndalsetra får du i tillegg litt snacks før du legger av gårde på den siste 10 km inn til mål.

Alle bekker skal være trygge å drikke fra. Det er ofte 10-12 km mellom hver bekk, pass derfor på å fylle vannflasken(e) når du har mulighet.

Full marathon distanse 42,2 km er på Tågeheia. Dette er nest siste topp på hele runden. Kontrollmåling viser at løypa er ca 48 km lang totalt.

Alle kryss skal være merket enten med skilt, sperrebånd eller tett merking med flagg.

Nytt av 2019 er at løperne får utdelt hver sin GPS tracker. Med den kan venner og familie følge løperen undervegs. Trackeren må bæres slik at den har fri sikt til himmelen. Vi følger opp dette før start.

Lengde

M7ultra - 50KM - 3000 HØYDEMETER

Fullført løp gir deg 3 ITRA POENG, https://itra.run/race/2019/7363-molde-7-topper-ultra/18677-molde-7-topper-ultra

 

Klasseinndeling

Tidtaking og klasseinndeling etter 10-årsklasser.

 

utstyrskrav

Ryggsekk med fulladdet mobil, førstehjelpsutstyr (plaster, lett bandasje gjerne trykkbandasje), fløyte,  m7ultra-kart, vindtett yttertøy, mat og drikke.

Vi anbefaler i tillegg lue og hansker. Staver er tillatt.

Kart fås sammen med startnummer.
 

 
Høydeprofil_tekst3.png