PÅMELDING

AKTIV OG MOSJON (MED TIDTAKING) stenger torsdag 24.05 klokken 20:00

TRIM kan melde seg på frem til start.

Startkontingent 2018


1. Aktiv
2. Mosjon
3. Trim
4. Familie (trim)

5. Ultra

Før 10. mai
Kr 400,-
Kr 300,-
Kr 200,-
Kr 450,-

Kr 700,-

10 - 24. mai
Kr 500,-
Kr 400,-
Kr 200,-
Kr 450,-

Kr 800,-

Etteranmelding ved start
Kr 600,-
Kr 450,-
Kr 250,-
Kr 500,-

Ikke mulig

Engangslisens kr 40 for aktiv og mosjon. Alternativ til engangslisens er helårslisens, du viser da frem denne ved henting av startnummer. Engangslisens kan da refunderes.

Betaling

Betaling skjer ved hjelp av bankkort ved påmelding, fortrinnsvis på deltager.no, se egen påmeldingslink.

Påmeldingen er bindende og det gis ingen refusjon ved sjukdom, skade etc.

Påmelding stenger 24.05 klokken 20:00. Etter dette tidspkt regnes du som ETTERANMELDT.

Personopplysninger

Ved påmelding samtykker du at ditt navn vil bli offentliggjort i start og resultatlister. Disse inneholder også opplysninger om aldersklasse og evnt klubbtilhørighet.

Bruk av bilder

Ved påmelding samtykker du også til at bilde av deg evnt kan bli lagt ut på arrangementets hjemmeside, facebookside og evnt Instagram samt i ulike blader og aviser.

Generelt om gjennomføring

Ved påmelding samtykker du i at løpet gjennomføres på egen risiko. Løping i terreng kan i enkelte tilfeller medføre mindre skader selv om arrangør vil merke løyper og sikre at traseene er trygge for deltagerne. Det vil være løypevakter ved kryssing av vei og på alle topper.

Det vil være sanitetspersonell tilgjengelig på deler av løypa. Alle løypevakter har mobiltelefon.

Deltagerne plikter å kle seg etter værforholdene om nødvendig medbringe sekk, vindtett tøy, drikke og mat. Husk fulladet mobiltelefon. Bruker du mer enn 4 timer på løypa, må du beregne egen forsyning av mat.

Brutt løp/sen innkomst

Sekretariatet stenger kl 18:00 på løpsdagen og løpere som evnt bryter eller kommer i mål etter klokken 18:00 plikter å ringe sekretariatet på telefonnummeret som er oppgitt på startnummeret.