PÅMELDING

AKTIV OG MOSJON (MED TIDTAKING) stenger torsdag 23.05 klokken 20:00

TRIM kan melde seg på frem til start.

Startkontingent 2019


1. Aktiv
2. Mosjon
3. Trim
4. Familie (trim)

5. Ultra

Før 01.mars
Kr 400,-
Kr 300,-
Kr 200,-
Kr 450,-

Kr 700,-

01.mars - 23. mai
Kr 550,-
Kr 450,-
Kr 250,-
Kr 500,-

Kr 900,-

Etteranmelding ved start
Kr 700,-
Kr 600,-
Kr 250,-
Kr 500,-

Ikke mulig

Engangslisens kr 40 for aktiv og mosjon. Alternativ til engangslisens er helårslisens, du viser da frem denne ved henting av startnummer. Engangslisens vil da refunderes.

Dette inkluderes i startkontingent:

Trim: Løypemerking, funksjonærer, sanitet, mat og drikkestasjoner, medalje, pizza og brus i mål og god stemning.

Aktiv: Samme som TRIM, men i tillegg: Elektronisk tidtaking, premiering til 3 beste i hver klasse, vandrepokal til beste mann og kvinne, resultatlister, god matching og god stemning.

Mosjon: Samme som AKTIV, men ingen premiering, kun alfabetisk resultatliste.

Ultra: Samme som AKTIV, men flere mat og drikkestasjoner, mer oppfølging underveis. Løypebrief dagen før, se OVERNATTING.

Betaling

Betaling skjer ved hjelp av bankkort ved påmelding, se egen påmeldingslink.

Påmeldingen er bindende og det gis ingen refusjon ved sjukdom, skade etc.

Påmelding stenger 23.05 klokken 20:00. Etter dette tidspunkt regnes du som ETTERANMELDT.

Personopplysninger

Ved påmelding samtykker du at ditt navn vil bli offentliggjort i start og resultatlister. Disse inneholder også opplysninger om aldersklasse og evnt klubbtilhørighet.

Ønsker du ikke offentliggjøring av ditt navn, må du melde deg på i klasse MOSJON eller TRIM, så vil vi sette deg som anonym.

Bruk av bilder

Ved påmelding samtykker du også til at bilde av deg evnt kan bli lagt ut på arrangementets hjemmeside, facebookside og evnt Instagram samt i ulike blader og aviser.

Generelt om gjennomføring

Ved påmelding samtykker du i at løpet gjennomføres på egen risiko. Løping i terreng kan i enkelte tilfeller medføre mindre skader selv om arrangør vil merke løyper og sikre at traseene er trygge for deltagerne. Det vil være løypevakter ved kryssing av vei og på alle topper.

Det vil være sanitetspersonell tilgjengelig på deler av løypa. Alle løypevakter har mobiltelefon.

Deltagerne plikter å kle seg etter værforholdene om nødvendig medbringe sekk, vindtett tøy, drikke og mat. Husk fulladet mobiltelefon. Bruker du mer enn 4 timer på løypa, må du beregne egen forsyning av mat.

Brutt løp/sen innkomst

Sekretariatet stenger kl 18:00 på løpsdagen og løpere som evnt bryter eller kommer i mål etter klokken 18:00 plikter å ringe sekretariatet på telefonnummeret som er oppgitt på startnummeret.