M7 Ultra, ikke 2023

M7 Ultra, ikke 2023
M7ultra var en forlengelse av Molde7topper. Ultraløpet er et 50 km langt sti/fjelløp. Start og mål ved Molde Idrettspark, en samlet stigning på 2700 høydemeter. Løpet går over toppene Tusenårsvarden (Moldeheia), Tussen, Skolmelia, Såta, Frænavarden, Storfjellet, Nonsfjellet, Valletua, Nonsfjellet, Audunshø, Tågheia og Varden.